âm thanh thông báo công cộng và báo cháy, nổ

Âm thanh thông báo và hướng dẫn thoát hiểm cho tòa nhà
Âm thanh thông báo và hướng dẫn thoát hiểm cho tòa...